Uherské Hradiště a okolí - Stěhování těžká břemena