Jindřichův Hradec a okolí - Stěhování těžká břemena